2011年3月7日月曜日

台灣料理-魯肉飯

前幾天突然很想吃魯肉飯,
qián jǐ tiān tū rán hěn xiǎng chī lǔ ròu fàn,
於是就出發到秋葉原去了。
yú shì jiù chū fā dào qiū yè yuán qù le

雞排是台灣大大小小夜市必見的小吃。
jī pái shì tái wān dà dà xiǎo xiǎo yè shì bì jiàn de xiǎo chī

但是....發音要小心!!!
dàn shì.... fā yīn yào xiǎo xīn
要是發音發得不好,
yào shì fā yīn fā de bù hǎo
聽起來就會像是台語的"女生的....那裡...."的意思  ( 。- - 。) ポッ
ting qǐ lái jiù huì xiàng shì tái yǔ de.....   "nǚ shēng de.....   nà lǐ" de yì si0 件のコメント:

コメントを投稿